|m Le’ chArt


money matter ii
April 29, 2007, 4:27 pm
Filed under: Economics

เนื่องจากผมว่าการลงทุนในกองทุนเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่อาจไม่คุ้นเคย เลยจะขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนประเภทกองทุนว่าโดยทั่วไปเขามีกองทุนอะไรให้เราเอาเงินไปไว้บ้าง ผมขอแบ่งลักษณะกองทุนในแบบผมเองนะครับ ไม่รู้ว่าจะตรงกับหลักวิชาการหรือเปล่า ซึ่งในกองทุนแต่ละแบบ ก็มีรูปแบบย่อยอีกว่าลงทุนในระยะยาวหรือระยะสั้น นอกจากนั้นยังแบ่งลงไปอีกว่าเป็นการลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศ

1. กองทุนที่ลงทุนในรูปแบบตราสารหนี้ โดยรัฐบาลหรือบริษัทเอกชน สามารถให้ผลตอบแทนโดยทั่วไปอยู่ที่ 2-8% ขึ้นอยู่กับระยะเวลา (duration) ของตราสารหนี้ที่เอาไปลงทุน ถ้านานก็ผลตอบแทนสูง แต่ก็จะทำให้มีความผันผวนสูง โดยที่ความเสี่ยงนั้นหลักๆ คือแล้วแต่ความน่าเชื่อถือของหน่วยงานผู้ออกตราสารว่าเขาจะเบี้ยวหนี้หรือไม่ เช่นถ้ารัฐบาลออก ก็ความเสี่ยงต่ำ แต่ผลตอบแทนก็จะต่ำไปด้วย แบ่งได้ 2 อย่างคือ

ตราสารตลาดเงิน คือลงทุนในตราสารที่มีอายุ ไม่เกิน 1 ปี ผลตอบแทนจะราวๆ 2-5% ซึ่งจะดีกับภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น เพราะเนื่องจาก duration น้อย จะมีการปรับให้เข้ากับอัตราดอกเบี้ยของตลาดเสมอ ส่วนใหญ่กองทุนประเภทนี้จะมีความคล่องสูงซื้อขายได้แทบทุกวัน
ตราสารหนี้ ลงทุนในตราสารตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ผลตอบแทนจะราวๆ 4-8% จะดีในภาวะดอกเบี้ยขาลง เนื่องจากมี duration นาน ดอกเบี้ยในตลาดนั้นปรับตัวลดลง จะทำให้ผลตอบแทนของตราสารหนี้ดีกว่า ส่วนใหญ่กองทุนประเภทนี้จะมีความคล่องไม่ค่อยมาก คือจะซื้อขายได้ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง

2. กองทุนที่ลงทุนในรูปแบบตราสารทุน หรือเอาไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ผลตอบแทน % จะอยู่ที่ตั้งแต่ติดลบไปจนถึงเลข 2 หลัก ขึ้นอยู่กับว่าเอาไปลงทุนในบริษัทใดแบบใด ภายในหรือต่างประเทศ ความเสี่ยงก็จะอยู่ที่สภาวะตลาด การเมือง เศรษฐกิจ ถ้าต่างประเทศ ก็จะมีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินเข้ามาด้วยขึ้นอยู่ว่ากองทุนได้มีการประกันความเสี่ยงด้านค่าเงินไว้หรือไม่ ทั่วๆ ไปกองทุนหุ้นมีอยู่ 2-3 แบบ คือ

กองทุนดัชนี ก็คือเอาไปลงทุนในหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการปรับพอร์ตการลงทุนสม่ำเสมอตามสภาวะของตลาด และเน้นที่จะเอาชนะดัชนีตลาดหลักทรัพย์
กองทุนหุ้นปันผล จะเอาไปลงทุนในหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เน้นบริษัทที่มีการปันผลสม่ำเสมอ กองทุนแบบนี้อาจจะมีนโยบายปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย
กองทุนอนุพันธ์ ซึ่งเอาไปลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หรือการคาดคะเนมูลค่าในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นหุ้น หรือดัชนีต่างๆ เป็นต้น

3. กองทุนที่ลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ ผลตอบแทนทั่วไปอาจจะวิ่งไปถึง 12 % แต่มีความเสี่ยงก็คือ เอาไปซื้ออะไร แล้วสภาพของสินทรัพย์นั้นเป็นอย่างไร เช่นเอาไปลงทุนสร้างหมู่บ้านจัดสรร เอาไปลงทุนซื้อทองคำ เป็นต้น

4. กองทุนผสม คือการลงทุนผสมกันในหลายๆ อย่าง ส่วนใหญ่คือการแบ่งสัดส่วนระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุน ผลตอบแทนก็จะอยู่กลางๆ ความเสี่ยงก็จะอยู่ที่สัดส่วนว่าเอาไปลงทุนอะไร ถ้าเอาเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในตราสารทุนความเสี่ยงก็จะมาก เป็นต้น

เออ ผมพูดถึงผลตอบแทน นี่ประเมินคร่าวๆ เป็นรายปีนะครับ แต่จริงๆ แล้วการลงทุนผ่านกองทุน มันไม่ได้ เหมือนดอกเบี้ย แต่ใช้ส่วนต่างของ NAV หรือราคาหน่วยลงทุนจากวันแรก และวันที่ถอนออก เช่น ผมซื้อกองทุนนึง ราคา(NAV) วันที่ซื้อ เป็น 10.0000 บาท จำนวน 1 หน่วย ผมถือไป 10 วัน ราคาอยู่ที่ 10.0100 บาท ก็เอา 0.0100 นั้นมาคำนวน ว่าเป็นผลตอบแทนเทียบต่อปีเป็นเท่าไหร่

การที่จะรู้ว่าซื้อขายได้ราคาเท่าไหร่ ต้องรอให้มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วยลงทุน (NAV) ตามความเป็นจริงของกองทุนนั้นก่อนจึงจะรู้ ซึ่งปรกติจะทำตอนสิ้นวัน ไม่ใช่ราคาที่เห็นในขณะนั้นนะครับ

ข้อดีอีกอย่างของการลงทุนรวมสำหรับบุคคลธรรมดาคือ ไม่มีภาระภาษีสำหรับกำไรส่วนต่างของราคาซื้อขาย (Capital gain) แต่ถ้ากองไหนมีเงินปันผลอาจจะต้องเสียภาษีสำหรับเงินปันผลอีก 10 %

สำหรับการเปิดบัญชีสำหรับซื้อขายกองทุนนั้น เช่นเดียวกับการเปิดบัญชีธนาคารเลยครับ หลักฐานที่ใช้ก็มีบัตรประชาชน สมุดเงินฝากธนาคาร ไม่ยุ่งยากอะไร อย่างแรกก็ศึกษาก่อนว่าเราต้องการซื้อกองทุนอะไรและจัดการโดยบลจไหน จากนั้นก็ดูว่าจะซื้อขายกับเขาอย่างไร สามารถผูกบัญชีโอนเงินผ่านธนาคารใดได้บ้าง

กลายเป็น ยาวไปอีกแล้ว ขออีกตอนละกันนะครับ ตอนหน้ามาดูว่าผมแบ่งสัดส่วนการลงทุนอย่างไร

ย้ำอีกครั้งว่า การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยง ผลประกอบการในอดีต ไม่ใช่เครื่องประกันการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุน

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s



%d bloggers like this: