|m Le’ chArt


Marketing VS Operation
May 1, 2007, 10:47 pm
Filed under: Management

 ที่ทำงานของคุณเคยมีปัญหาระหว่างฝ่ายการตลาด กับฝ่ายดำเนินการหรือเปล่า?

ความเห็นขัดแย้งในการทำงานเป็นเรื่องปรกติ และก็ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอะไร ถ้าควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ผมว่าหลายๆ หน่วยงานก็คงเคยเจอปัญหาที่คล้ายๆ กัน ประมาณว่า ฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายวางแผน คิดแผนการมาอย่างนึง แต่คนที่เอามาทำกลับทำได้บ้างไม่ได้บ้าง บางทีแผนที่วางไว้เลยไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร หรืออีกกรณีนึง ฝ่ายขาย ไปรับปากลูกค้าไว้ แต่เวลาทำจริง ก็ไม่สามารถทำได้ หรือทำได้ไม่ทันกำหนด

ทีนี้ จะโทษใครดี ที่ทำให้แผนไม่เป็นไปตามแผน

ถ้าแยกตามความคิดพื้นฐานของแต่ละฝ่าย ในสมมติฐานที่ว่า ทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพเป้าหมายเดียวกัน รู้ถึงวัตถุประสงค์ขององค์กร และอยากที่จะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

ฝ่ายการตลาด หรือฝ่ายวางแผน เป็นผู้กำหนดทิศทาง หรือผู้กำหนดและรับผิดชอบต่อยอดขาย ที่จะมีและเกิดขึ้นในองค์กร

 ฝ่ายดำเนินการ เป็นผู้นำแผนมาปฏิบัติ รับผิดชอบควบคุมงาน และมาตรฐานทางเทคนิค และดูแล capacity และ capability ที่มี

เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น ผมว่าลองมาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าเกิดจากอะไรได้บ้าง

ปัญหาของฝ่ายดำเนินการ
– คนปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ
– เครื่องมือที่ใช้มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
– มีข้อจำกัดในการดำเนินการตามแผน ไม่ว่าจะเป็นด้านกำลังคน หรือด้านเทคนิค
– Ego ที่คิดว่า ตนรู้จักงานดีที่สุด

ปัญหาของฝ่ายการตลาด หรือวางแผน
– ไม่เข้าใจวิธีการทำงาน และขอบเขตของการดำเนินการดีพอ
– ประเมินสถานการณ์คาดเคลื่อน
– แผนที่ใช้ ยังไม่มีประสิทธิภาพ และ/หรือไม่มีแผนการรองรับความผิดพลาด
– Ego ที่คิดว่า แผนของตนดีที่สุด

แต่ผมว่าถ้าดูกันจริงๆ แล้วมันน่าจะพอแก้กันได้ แผนที่ล้มเหลวจากปัจจัยภายใน ส่วนใหญ่มักมาจากการ Tuning ที่ยังไม่ค่อยตรงกัน เริ่มต้นด้วย ส่วนงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความจริงใจที่จะแก้ไขร่วมกัน พยายามเข้าใจซึ่งกันและกันว่าปัญหาของใครคืออะไรกันแน่ เน้นที่การพูดคุยกัน

ผมเคยเห็นวิธีการที่ใช้วิธีการพูดคุยกัน แต่ผ่านช่องทางการประชุม เช่นมีแผนอยู่ในใจแล้ว โดยที่อาจจะยังไม่ศึกษารอบด้านอย่างเต็มที่ แล้วนำแผนนั้นเข้าที่ประชุม ให้ผู้เกี่ยวข้องแสดงความเห็นเฉพาะหน้า แล้วใช้มติที่ประชุมเป็นตัวบังคับ ว่าอะไรควรจะทำอย่างไร บีบให้เกิดสถานการณ์แบบ win-lose แทนที่จะ win-win มีโอกาสสูงที่แผนจะล้มเหลว สุดท้ายมันก็กลับมาเหมือนเดิม ไม่พ้นที่จะกลับมาโทษกันว่าเหตุเกิดเพราะใคร ปัญหาเก่ายังไม่ได้แก้ ปัญหาใหม่ก็เกิดมาอีก ไม่จบสิ้น

รูปแบบการพูดคุยกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาในกรณีลักษณะนี้ แบบที่น่าจะได้ผลดีที่สุด น่าจะเป็นการพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ คือก่อนที่จะมีการวางแผนหรือจะทำอะไร ให้ใช้วิธีการศึกษาทำความเข้าใจว่า งานที่กำลังวางแผนนั้น เกี่ยวข้องกับอะไร แล้วมีผลกระทบกับใครบ้าง ศึกษาอย่างละเอียด แล้วให้ทำการพูดคุยหยั่งความเห็นว่า สิ่งที่คิดพอจะเป็นไปได้หรือไม่ มีข้อจำกัดอย่างไร ค่อยๆ ปรับทัศนคติร่วมกัน ลดอัตตาที่คิดว่าตนเองรู้ดีที่สุด แล้วจึงสรุปเป็นแผน จากนั้นจึงค่อยใช้วิธีการประชุมเป็นเครื่องรับรอง เห็นด้วยว่า วิธีนี้ใช้เวลามาก ยุ่งยาก และเพิ่มงานให้เยอะขึ้น แต่ในที่สุดแล้ว อาจต้องกลับมาคิดร่วมกันว่า ใช่ผลงานออกมาดีที่สุดหรือไม่ ที่เป็นจุดมุ่งหมายร่วมกัน

Advertisements

Leave a Comment so far
Leave a commentLeave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s%d bloggers like this: