|m Le’ chArt


my first blog
April 22, 2007, 11:54 am
Filed under: Untitled

อ่านเรื่องราวของคนอื่นมา ก็มาก หวังว่าจะได้เขียนอะไรๆ ในทัศนคติของตัวเองบ้าง
เรื่องราวที่สนใจก็คงเป็นพวก การทำงาน การบริหาร การเมือง เศรษฐกิจ การลงทุน ดูหนัง ฟังเพลง ศิลปะ การออกแบบ เทคโนโลยี สุขภาพ

เยอะเหมือนกันแหะ

เหมือนว่ามีเรื่องที่อยากจะเขียนเยอะไปหมด แต่ไปๆ มาๆ ไม่รู้จะเขียนได้มากน้อยแค่ไหน

Advertisements